Air Bag

Air bag, czyli poduszka powietrzna to w samochodzie, element pasywnego systemu bezpieczeństwa. Poduszka powietrzna ma na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia.

Zasadę działania przednich poduszek powietrznych przedstawia poniższy rysunek:


Rys.1: Zasada działania poduszek powietrznych

U nas możesz sprawdzić poprawność działania, OBECNOśĆ!! elementów systemu w Twoim nowo nabytym samochodzie, dokonać napraw układów AIRBAG. W naszym warsztacie NA PEWNO nie zamontujesz atrapy poduszki powietrznej i opornika oszukującego system. Nie wykonamy żadnej usługi, która mogłaby mieć ujemny wpływ na bezpieczeństwo, życie i zdrowie tych, którzy mogą przebywać w Twoim samochodzie.All Copyrights 2006 by R.Bienia